Disclaimer

Kleine testgewichten condor

Kleine testgewichten condor aan juk

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
> de eigenaar: Condor Testgewichten
> gebruik(en): alle denkbare handelingen
> u: de gebruiker (bezoeker) van de website
> de content: alle in de website aanwezige inhoud

De content op deze website is door Condor Testgewichten met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen. Wij behouden ons alle rechten voor.